Het blauwe vaantje

 

Wie van water houdt, houdt het water schoon

Wie veel in, op en rond het water recreërt, weet wat hij kan verwachten als ergens de Blauwe Vlag uithangt. Namelijk: een goede kwaliteit zwemwater en schone, veilige omstandigheden. In 2003 introduceerden FEE en ANWB een bijzondere variant op de Blauwe Vlag: het Blauwe Vaantje. Dit milieukeurmerk is er voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen

Keurmerk voor schippers en booteigenaren
Om voor het Blauwe Vaantje in aanmerking te komen dient u aan de ‘gouden gedragsregels‘ te voldoen . Het vaantje is een belangrijk initiatief waarmee u en andere waterrecreanten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de mooie Nederlandse vaargebieden. En hoe meer schippers er meedoen, hoe mooier alles blijft. Dus: doet u mee?

Zo doet u mee!
Lees de ‘gouden gedragsregels’ voor het voeren van het Blauwe Vaantje zorgvuldig door.


Kunt u zich hierin vinden, onderteken het formulier/het certificaat in het kantoor van de Blauwe Vlag jachthaven. U krijgt het Blauwe Vaantje gelijk overhandigd.


Of stuur het ondertekende formulier naar de Stichting KMVK.

U krijgt het Blauwe Vaantje dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Hijs het vaantje in de mast en iedere watersporter ziet dat u een schipper bent die zich persoonlijk inzet voor het behoud van onze vaargebieden!

 

Gouden gedragsregels

* Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever.

* In kustwateren en in kwetsbare gebieden laat ik geen water uit het toilet weglopen.

* Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz.) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven.

* Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas, papier, enz.). Ik moedig anderen aan dit ook te doen.

* Bij aanschaf van verf, aangroeiwerende middelen, verf-afbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. kies ik de meeste milieuvriendelijke producten.

* Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten.

* Bij het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat verboden is.

* Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.

* Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden.

* Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.

* Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor.

* Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische vondsten onder water.

* Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren.

 

Bij het Havenkantoor kunt u tegen het invullen en het inleveren van een verklaring een Blauw Vaantje ontvangen.

 

Meldt u zich hiervoor a.u.b. even bij onze receptie c.q. havenkantoor.